sobota, 21 lutego 2015

Plan minimum

Działania wojenne w czasie "Potopu" przybrały w dużej mierze charakter wojny szarpanej. Podjazdy obu stron ścierały się w licznych potyczkach a partie partyzantów szlacheckich i chłopskich atakowały kolumny zaopatrzeniowe i osamotnione garnizony. 21.02.1657.r nad Sanem doszło do starcia 1500 polskich kawalerzystów i 1000 jazdy siedmiogrodzkiej własnie taki podjazd siedmiogrodzkich właśnie maluję. Gotowy jest "plan minimum" czy startowy podjazd jaki ma w swoje ofercie wargamer ale jeszcze będzie rozbudowany.

niedziela, 15 lutego 2015

Kadra dowódcza

Skończyły  się  ferie  pora  wracać  na  uczelnie.  Zabrałem  ze  sobą  farby  ale   tempo  malowania  siłą  rzeczy  spadnie. Dziś  pomalowałem  podstawkę  Siedmiogrodzkiego  dowódcy.  Z  tego  co  czytałem  w  podręczniku  dowódcy  w  armii  Rakoczego  nigdy  nie  mieli  dobrej  sławy  zobaczymy  może  na  stole  uda  się  to  zmienić.

sobota, 14 lutego 2015

Nadworni kopijnicy

Kolejny  odział  do  armii  Jerzego  Rakoczego  gotowy. Tym  razem  jest  to  ścisła  elita  armii  nadworna  jazda  kopijnicza  dobrze  wyposażona  i  wyszkolona kawaleria  uderzeniowa.  Pancerze  kopie   i  koncerze   sprawiają  że  to jedna  z lepszych jednostek  uderzeniowych  jakie  widziałem.


środa, 11 lutego 2015

Na Lwów

W styczniu roku 1657 realizując założenia traktatu rozbiorowego z Radnot przez karpackie przełęcze w kierunku Lwowa ruszyło 25 tysięcy żołnierzy siedmiogrodzkich księcia Jerzego II Rakoczego. Po połączeniu się z kozakami Antona Żdanowicza 35 tysięcy żołnierzy uderzyło na wykrwawioną walkami ze Szwecją Rzeczpospolitą. Rozpoczęło to kolejny etap II wojny północnej w Polsce lepiej znanej jako "Potop Szwedzki" .
Po  wydaniu  "Potopu"  zdecydowałem  się   porzucić  armię  litewską  na  rzecz   Siedmiogrodu.  Ta  armia   bardzo   spodobała  mi  się  strukturą  i jednostkami   hajducy   wymiatają  świetne  modele. Nabyłem  podjazd  i kilka blisterów  na  niektóre  jeszcze  czekam.  Pomalowałem  już  pierwszy  skwadron  lekkiej  jazdy  nadwornej