sobota, 28 marca 2015

Szwedzi po raz drugi

Po  2  miesiącach  pracy  udało  mi  się  dostosować  moją  dywizje  szwedzką  i  rozbudować  do  słusznych   rozmiarów.   To  nadal   4  regimenty   3  piechoty  i  1 rajtarii   lecz   rajtaria  uległa  wzmocnieniu   ponadto  znaczną  rozbudowę   przeszła  artyleria   i  służby   logistyczne
1 komentarz: